Doel

Parkili wil het welzijn van parkinsonpatiënten verhogen door in te zetten op:

  • BEWEGING: Blijven bewegen is een noodzaak voor Parkinsonpatiënten.
  • BEGRIP De onwetendheid en het stigma rond de ziekte van Parkinson is heel groot. Via activiteiten en publiciteit wil dit team het taboe rond Parkinson doorbreken.
  • BEHANDELING Onderzoek blijft een noodzaak om tot betere behandeling en totaalzorg te komen.

Parkili wil initiatieven steunen/coachen binnen deze criteria:

  • Bottom up
  • Mix parki’s en niet parki’s (para-medici, familie, vrienden)
  • Beweging in brede zin vh woord
  • inzet op awareness (begrip)
  • Gekoppeld à fondsenwerving voor behandeling

Opmerking: Coachen kan op zowel organisatorisch, sportief en psychologisch vlak zijn.

Klik hier om Parkili te steunen

Initiatief met steun van de Vlaamse Parkinsonliga
Zelf jongparkinsonpatiënt? De VPL-jongerengroep is er voor u